PSYKOTERAPIALUONTEINEN POTILASTYÖ

Opiskelen toista vuotta integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun lääketieteellisen tiedekunnan alla. Opinnot kestävät yhteensä 4 vuotta. Integratiivisessa psykoterapiassa pyrkimyksenä on asiakkaan hyvinvoinnin lisääntyminen ja toimintakyvyn paraneminen. Työotteeni integratiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että hyödynnän useiden eri psykoterapiasuuntauksien antamaa tietoa ja menetelmiä.


Olennaisimpana integratiivisen työskentelyn ominaisuutena voidaan pitää avoimuutta ja joustavuutta suhteessa eri psykoterapioiden teoriaan ja vapautta ajatella monin eri tavoin.

Asiakkaani kohtaan yksilöllisesti soveltaen erilaisia työskentelymalleja asiakkaan persoonan ja tarpeiden mukaisesti. Yhteisenä tavoitteenamme on yksilöllisten tavoitteiden lisäksi luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, joka luo edellytykset onnistuneelle työskentelylle. Integratiivisessa työskentelyssä yleisenä tavoitteena pidetään asiakkaan elämässä esiintyvien oireiden ja ongelmien poistumista, lieventymistä tai uudenlaisen suhteen muodostuminen koettuun ongelmaan.

Ensimmäisellä tapaamisella käymme läpi elämäntilannettasi ja asioita, joihin toivoisit muutosta. Työskentelyn edetessä mietimme asioitasi eri näkökulmista ja pyrimme löytämään uudenlaisia ajattelu- sekä toimintamalleja käyttöösi. Käytetyimpiä työskentelytapoja ovat asiakkaan mielen havainnointi ja tutkiminen sekä uusien toimintatapojen kokeileminen sekä omaksuminen yhteistyössä kanssani.

Huom! Koronavirustilanteen vuoksi kaikkien asiakkaiden vastaanotto toteutetaan  toistaiseksi etäyhteydessä   (hallituksen antama suositus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle 13.8.2020) 

Kela-korvausta ei ole mahdollista saada, koska olen vielä opiskelija. Huom. Turun Kompissa eri hinnat.

Hinnasto 

45min     35e 

60min     45e

90min     70 e

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Päivitetty 14.8.2020. 

 
Image by Yomex Owo

"Sinulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen"

Sokrates

 

MINÄ OLEN

- sairaanhoitaja (AMK)

- ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

- opiskelen töiden ohessa integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun Yliopistossa

 

YHTEYDENOTTO

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: terhi.immonen@luukku.com 

Terhi Immonen

sairaanhoitaja (AMK)

ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

integratiivinen yksilöpsykoterapeuttiopiskelija

Blurry Lights
 

©2018 by Terhi Immonen. Y-tunnus 2473869-1